Vrednote

By marko

Naše vrednote se odražajo v odnosih do uporabnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev. V središču so:

  • skrb za zadovoljstvo uporabnikov storitev
  • razvoj odgovornega dolgoročnega razmerja s poslovnimi partnerji
  • varovanje okolja in uporaba obnovljivih virov energije
  • prizadevanje za strokovno usposobljenost

”Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”
-Mahatma Gandhi

Comments closed