Najbolje opišemo to s primerom:

  • Imamo ojačevalnik, stabilen na 2 ohma po vsakem kanalu in woofer 4+4 ohme.

    Navitja vežemo zaporedno na 8ohmov (plus enega navitja zvežemo z minusom drugega navitja ) ali pa pač zvežemo v STEREO način vsako navitje na svoj kanal.

  • Imam ojačevalnik stabilen na 1 ohmu (malo srečnežev ima tak ojačevalnik) po vsakem kanalu in woofer 4+4 ohme.

    Navitja vežemo vzporedno na 2 ohma (oba plusa skupaj, oba minusa skupaj). S tem smo maksimalno izkoristili ojačevalnik.

  • Imamo ojačevalnik, stabilen na 2 ohma po vsakem kanalu in woofer 2+2ohme.

    Navitja vežemo zaporedno na 4ohme (plus enega navitja zvežemo z minusom drugega navitja ) ali pa pač zvežemo v STEREO način vsako navitje na svoj kanal. V obeh primerih bo izkoriščena moč enaka.

Comments closed